On-rails är en ny innovativ lastbärare för fordon med rails.

Produkten kommer att börja marknadsföras och säljas inom kort.